data aktualizacji: 10 kwietnia 2024 r.

Rejestr magazynów energii elektrycznej

Do sieci elektroenergetycznej OSD FŁT-Kraśnik SA dotychczas nie został przyłączony żaden magazyn energii.

data aktualizacji:

Informacje o planowanych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej