Plan Ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej - zmiany od 2022 roku

Z czego wynika Plan Ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej?

Z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie szczególnych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209 ) (dalej: Rozporządzenie).

Czym jest Plan Ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej i kogo dotyczy?

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia, ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotyczą odbiorcy energii elektrycznej w zakresie posiadanego przez siebie obiektu, dla którego określona w umowach dystrybucyjnych i kompleksowych łączna wielkość mocy umownej wynosi co najmniej 300 kW.

Odbiorca zamawiający moc umowną co najmniej 300 kW, w zakresie posiadanego przez siebie obiektu zobowiązany jest ograniczyć pobór energii elektrycznej w przypadku ograniczeń wprowadzonych zgodnie z ww. Rozporządzeniem oraz ograniczeń wprowadzanych zgodnie z IRiESD na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP). Odbiorca taki zobowiązany jest również do ograniczenia poboru mocy zgodnie z Planem wprowadzania ograniczeń, co oznacza, że w stopniach zasilania od 11 do 20 może pobierać moc wynikającą z równomiernego podziału zakresu mocy od wielkości mocy maksymalnego poboru (11 stopień) do wielkości mocy minimalnego poboru (20 stopień). Zasady wyznaczania stopni zasilania określa ww. Rozporządzenie.

Okres obowiązywania planu po zmianach legislacyjnych?

Przygotowywany jest co roku na okres: 01.06. roku n-31.05. roku n+1.

Jak i przez kogo wprowadzane są stopnie zasilania?

Obowiązujące stopnie zasilania, określa OSP, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Sposób przekazywania informacji o uzgodnionym planie Ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz wprowadzania stopni zasilania określono w Rozporządzeniu.

Dla ww. odbiorców wprowadzono jednocześnie ochronę przed przedmiotowymi ograniczeniami w stosunku do posiadanych przez tych odbiorców obiektów, wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 1-4 Rozporządzenia,  jeżeli zostały wyszczególnione, na wniosek i zgodnie z oświadczeniem tego odbiorcy, w umowach dystrybucyjnych i kompleksowych. Niniejsze dotyczy tylko obiektów spełniających wymagania ww. zapisów.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.