Dystrybucja energii elektrycznej polega na transporcie energii elektrycznej za pomocą sieci i urządzeń elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć do odbiorców końcowych.
Działalność ta jest realizowana przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD).

Podstawowe zadania OSD, nałożone przepisami Prawa Energetycznego to:

  • prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej,
  • prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów sieci dystrybucyjnej,
  • planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej,
  • zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej,
  • współpraca z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie określonym w Prawie energetycznym,
  • dysponowanie mocą określonych jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej,
  • bilansowanie systemu oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi;
  • dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych określonych Prawem energetycznym informacji,
  • umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej przez odbiorców przyłączonych do sieci poprzez wypełnianie warunków określonych w Prawie energetycznym,
  • utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjne

Decyzją z dnia 4 lutego 2011r. roku znak DPE-4711-46(4)/2011/591/UA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył Fabrykę Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego na obszarze zajmowanym przez FŁT-Kraśnik S.A. oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

FŁT-Kraśnik S.A. rozpoczęła swoją działalność operatorską z dniem 1 kwietnia 2011 roku.