FŁT-Kraśnik S.A. jest pierwszą firmą, która rozpoczęła produkcję łożysk tocznych w Polsce.

Łożyska produkuje od 1948 roku. Ciągła modernizacja parku maszynowego i doskonalenie organizacji pracy, umożliwiły znaczny wzrost wydajności i produktywności. Obecnie Fabryka może produkować ok. 16 mln szt. łożysk w trzech grupach konstrukcyjnych tj. łożyska kulkowe, stożkowe i walcowe.

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego zarządzanie jakością (certyfikaty IATF 16949; ISO 9001), środowiskiem (certyfikat ISO 14001) oraz systematyczne podnoszenie jakości produkowanych łożysk umożliwiło pozyskanie renomowanych światowych odbiorców i zwiększenie ilości łożysk dostarczanych do pierwszego montażu (OEM and 1 Tier).

Wysoko wykwalifikowany personel umożliwia realizację innowacyjnych przedsięwzięć gwarantujących, rozwój i sukces organizacji. FŁT-Kraśnik S.A. posiada dobrze zorganizowaną sieć dystrybucyjną w kraju i za granicą, która gwarantuje pełną obsługę w zakresie dostaw łożysk, także bezpośrednio na linie produkcyjne w systemie "just in time" ze swoich składów magazynowych.

 


Inwestycje i rozwój

Od początku istnienia w Fabryce wyprodukowano ponad miliard sztuk łożysk głównie dla producentów samochodów ciężarowych, osobowych, przemysłu rolniczego, hutniczego i górniczego, silników elektrycznych, wózków widłowych, reduktorów i motoreduktorów oraz przemysłu zbrojeniowego. Produkowane łożyska testowane są we własnym laboratorium badawczym na odpowiednich stanowiskach.

Wykwalifikowany personel
umożliwia realizację innowacyjnych przedsięwzięć.
Sieć dystrybucyjną
dobrze zorganizowaną sieć dystrybucyjną w kraju i za granicą
Bezpośrednia dostawa
Dostawa bezpośrednio na linie produkcyjne w systemie "just in time"
Własne laboratorium
Produkowane łożyska testowane są w laboratorium badawczym

Wyzwaniem na przyszłość dla firmy jest ekspansja w kierunku nowych zastosowań i bardziej ścisła współpraca z klientami, co gwarantuje rozwój i sukces oraz umacnia pozycję firmy na światowym rynku.


Certyfikaty

FLT Krasnik Certificate IATF 2024 001 FLT Krasnik Certificate 9001 2024 001 FLT Krasnik ISO14001 certificate pl 2023 FLT polityka ZSZ
swiadectwo FLT Krasnik 2020 2025 001 PKP C 32 2022 FLT

Podstawowe informacje

 

Firma:

Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik Spółka Akcyjna

Siedziba:

23-204 Kraśnik, ul. Fabryczna 6

Organ Rejestrowy:

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Nr KRS:

0000051491

NIP:

PL 715 02 00 738

BDO:

00008739

Kapitał zakładowy:

81 050 000 zł (8 105 000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda)

Kapitał wpłacony:

81 050 000 zł

Główne produkty:

FŁT-Kraśnik S.A. oferuje

 • łożyska:
  • kulkowe zwykłe o średnicy zewnętrznej 55÷215 mm;
  • skośne jednorzędowe o średnicy zewnętrznej 32÷210 mm
  • skośne jednorzędowe dwukierunkowe o średnicy zewnętrznej 80÷120 mm
  • skośne dwurzędowe o średnicy zewnętrznej 62÷172 mm
  • skośne dwurzędowe z dzielonym pierścieniem wewnętrznym o średnicy zewnętrznej 60 ÷225 mm
  • wahliwe o średnicy zewnętrznej 110 ÷190 mm
  • specjalne do sprzęgieł o średnicy zewnętrznej 52,7÷117 mm
  • wzdłużne jednokierunkowe o średnicy zewnętrznej 52÷200 mm
  • wzdłużne dwukierunkowe o średnicy zewnętrznej 90÷150 mm
  • wzdłużne dwukierunkowe z pierścieniem kulistym o średnicy zewnętrznej 95÷220 mm
  • walcowe jednorzędowe o średnicy zewnętrznej 30,52÷46,52 mm
  • walcowe wielorzędowe o średnicy zewnętrznej 40,25÷140 mm
  • stożkowe jednorzędowe o średnicy zewnętrznej 35÷240 mm
  • stożkowe dwurzędowe o średnicy zewnętrznej 93 mm
  • stożkowe czterorzędowe o średnicy zewnętrznej 136,525 mm
  • rolki toczne o średnicy zewnętrznej 50,5÷174,625 mm
  • kulkowe samonastawne o średnicy zewnętrznej 72÷151 mm
 • łożyska wielkogabarytowe
  • kulkowe zwykłe o średnicy zewnętrznej 260÷920 mm
  • kulkowe skośne jednorzędowe o średnicy zewnętrznej 300÷650 mm
  • kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe o średnicy zewnętrznej 280÷1180 mm
  • kulkowe specjalne o średnicy zewnętrznej 344÷1230 mm
  • kulkowe wzdłużne jednokierunkowe o średnicy zewnętrznej 270÷1120 mm
  • kulkowe wzdł. dwukierunkowe o średnicy zewn. 240÷600 mm
  • kulkowe jednokierunkowe z p. kulistym o średnicy zewnętrznej 280÷300 mm
  • walcowe jednorzędowe o średnicy zewnętrznej 215÷1770 mm
  • walcowe dwurzędowe o średnicy zewnętrznej 187÷1500 mm
  • walcowe wielorzędowe o średnicy zewnętrznej 240÷540 mm
  • walcowe wzdłużne o średnicy zewnętrznej 322÷1630 mm
  • stożkowe jednorzędowe o średnicy zewnętrznej 260÷990 mm
  • stożkowe dwurzędowe o średnicy zewnętrznej 206÷1120 mm
  • stożkowe czterorzędowe o średnicy zewnętrznej 260÷1130 mm
  • stożkowe wzdłużne o średnicy zewnętrznej 368÷710 mm
  • baryłkowe poprzeczne o średnicy zewnętrznej 280÷920 mm
  • baryłkowe wzdłużne o średnicy zewnętrznej 240÷870 mm
  • ślizgowe przegubowe o średnicy zewnętrznej 520÷650 mm

oraz

  • wyroby i półfabrykaty po kuciu i tłoczeniu;
  • wrzeciona szlifierskie;
  • aparaty do wytwarzania mgły olejowej;
  • prowadnice toczne;
  • wykonawstwo i regeneracje narzędzi i oprzyrządowania;
  • modernizację i wykonawstwo maszyn i urządzeń technologicznych do produkcji łożysk;
  • wykonawstwo części i podzespołów do maszyn.

Władze Spółki:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
79,53% akcji Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik SA jest w posiadaniu ZXY Luxembourg Inwestment S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu; 19,68% akcji jest w posiadaniu Tri-Ring International (Poland) Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, uprawnieni pracownicy posiadają pozostałe 0,79% akcji.

Klauzula informacyjna - Akcjonariusze

Rada Nadzorcza
Gao Shaobing - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mei Hansheng - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Arkadiusz Krężel - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Tang Yong - Członek Rady Nadzorczej
Henryk Łomża - Sekretarz Rady Nadzorczej


Zarząd w składzie:
Weiren Zhao - Prezes Zarządu
Paweł Iracki - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych
Krzysztof Kuźmicki - Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Techniki