Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A. powstała w 1938 roku jako fabryka amunicji budowana w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Produkcję łożysk rozpoczęto w 1948 roku. Jest więc najstarszą i posiadającą najdłuższą tradycję fabryką łożysk w Polsce. W ciągu całej działalności fabryka rozwijała się i powiększała asortyment produkcji.

Aktualnie FŁT-Kraśnik S.A. produkuje wraz z odmianami około 1500 typonumerów łożysk w różnych grupach konstrukcyjnych. Ponadto oferuje wyroby i półfabrykaty po kuciu i toczeniu, wrzeciona szlifierskie, prowadnice toczne oraz szeroki wachlarz usług przemysłowych. W 1995 roku fabryka została przekształcona w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa.


Dynamiczny rozwój

Ostatnie lata to okres dynamicznych działań restrukturyzacyjnych. W ramach restrukturyzacji majątkowej utworzono spółki zależne:

  • Zakłady Metalowe-Kraśnik Sp. z o.o. zajmujące się produkcją na rzecz obronności państwa, w której 100% udziałów sprzedano do holdingu obronnego PHZ "BUMAR".
  • Elektrociepłownia FŁT Sp. z o.o. produkująca energię cieplną i elektryczną na potrzeby fabryki i miasta. Spółka ta została sprzedana firmie PRATERM.
  • Zakład Elementów Tocznych - Kraśnik Sp. z o.o. produkujący elementy toczne i łożyska igiełkowe. Spółka ta została sprzedana koncernowi Tsubaki-Hoover.

Trwający od lat 90-tych proces restrukturyzacji zakończył się  2 sierpnia 2013 roku zakupem większościowego pakietu akcji przez ZXY Luxembourg Inwestment S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu wchodzącą w skład Tri Ring Group Corporation.

Władze koncernu doskonale zdają sobie sprawę z tego, że stały rozwój to konieczny warunek kolejnych sukcesów rynkowych pozwalających firmie być liczącym się graczem na zglobalizowanym rynku. W naszej fabryce rozwój to bardzo wymierne inwestycje w każdy etap produkcji, która nadal przebiega i będzie przebiegać w całości w Kraśniku.