Nazwa projektu: Utworzenie Centrum B+R w FŁT-Kraśnik S.A.
Cele projektu: Głównym celem projektu jest utworzenie Centrum B+R poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych.
Efekty:

  • opracowywanie nowych, znacząco ulepszonych i innowacyjnych konstrukcji łożysk tocznych na zlecenia nowych klientów (innowacja produktowa),
  • wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie znacząco ulepszonych, metod produkcji prowadzących do optymalizacji kosztów produkcyjnych (innowacja procesowa),
  • możliwość dokonywania ulepszeń, implementacja korekt parametrów w konstrukcjach łożysk tocznych pracujących w specjalnych węzłach łożyskowych,
  • zmniejszenie emisji CO2 w następstwie zmniejszonych oporów toczenia,
  • ugruntowanie pozycji rynkowej.

Całkowity koszt realizacji projektu: 27 101 820,00 zł.
Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 8 255 600,00 zł.

Przetargi B+R

 


Inwestycje

Inwestycje w infrastrukturę i środki trwałe Centrum Badawczo Rozwojowe odbywają się w wydzielonych pomieszczeniach w następujących lokalizacjach na terenie FŁT-Kraśnik S.A.

  1. Centralne Laboratorium
  2. Centralna Izba Pomiarów
  3. Centrum Badań i Rozwoju
  4. Warsztat mechaniczny
  5. Warsztat badań trwałościowych

Innowacyjność konstrukcji łożysk


Zespolona piasta łożyskowa trzeciej generacji


Centrum B+R = ulepszone łożyska

fot1 fot2 fot3 fot4

Urządzenie do przemysłowego pomiaru momentu tarcia łożysk tocznych

W niniejszym artykule zostały przedstawione ogólne założenia oraz konstrukcja mechaniczna nowego urządzenia do pomiaru momentu oporowego łożysk tocznych, a także weryfikacja wskazań tego urządzenia na podstawie procedury pomiarowej wykonanej w warunkach przemysłowych.