Postępowanie zostało zakończone bez rozstrzygnięcia ze względu na brak ważnych ofert.