Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe specjalne: WW-009

Wymiary główne
d 440 mm
D 540 mm
H 80 mm
Nośność
Dynamic Cr 1280 kN
Static Cor 6960 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 527 kN
Masa
Masa 43 kg
Obroty graniczne
Wymiary
d1 444 mm
D1 535 mm
rs min 1 mm
r1s min 1 mm
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe