Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NJ: NJ340MA

Wymiary główne
d 200 mm
D 420 mm
B 80 mm
rs min 5 mm
r1s min 5 mm
Nośność
Dynamic Cr 988 kN
Static Cor 1300 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 113 kN
Masa
Masa 60.5 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1400 1/s
Obroty graniczne olej 1700 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 222 mm
da max 245 mm
db min 285 mm
Da max 398 mm
rbs max 4 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe