Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe dwurzędowe NN: NN3056KM

Wymiary główne
d 280 mm
D 420 mm
B 106 mm
rs min 2 mm
r1s min 4 mm
Nośność
Dynamic Cr 1155 kN
Static Cor 1990 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 167 kN
Masa
Masa 48.3 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1600 1/s
Obroty graniczne olej 2000 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 298 mm
da max 406 mm
Da min 388 mm
Da max 402 mm
ras max 2 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe