Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe dwurzędowe NN: NN3048KMW33

Wymiary główne
d 240 mm
D 360 mm
B 92 mm
rs min 2 mm
r1s min 3 mm
Nośność
Dynamic Cr 862.4 kN
Static Cor 1440 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 126 kN
Masa
Masa 30.5 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1920 1/s
Obroty graniczne olej 2400 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 254 mm
da max 348 mm
Da min 333 mm
Da max 346 mm
ras max 2 mm
rbs max 2.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe