Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe specjalne: 548-786MA

Wymiary główne
d 320 mm
D 710 mm
T 235.5 mm
Nośność
Dynamic Cr 8430 kN
Static Cor 32750 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 328 kN
Masa
Masa 478 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe