Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe specjalne: 526-1228

Wymiary główne
d 136.5 mm
D 225.4 mm
T 120.6 mm
Nośność
Dynamic Cr 872 kN
Static Cor 1768 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 29.9 kN
Masa
Masa 19.5 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe