Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe specjalne: T-S2-017A

Wymiary główne
d 88.9 mm
D 206.3 mm
T 104.7 mm
Nośność
Dynamic Cr 457 kN
Static Cor 753 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 14.1 kN
Masa
Masa 20 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe