Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe dwurzędowe: 97770FD

Wymiary główne
d 350 mm
D 590 mm
C 140 mm
T 200 mm
rs min 12 mm
r1s min 1.5 mm
a 269 mm
Nośność
Dynamic Cr 2670 kN
Static Cor 5290 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 402.1 kN
Masa
Masa 216 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 400 1/s
Obroty graniczne olej 500 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 386 mm
a1 min 30 mm
Da min 563 mm
ras max 11 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.561 kg
Y1 1.2 kg
Y2 1.78 kg
Y0 1.17 kg