Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe baryłkowe poprzeczne: 230/560W33MBC3

Wymiary główne
d 560 mm
D 820 mm
D1 746.967 mm
B 195 mm
rs min 6 mm
r1s min 6 mm
Nośność
Dynamic Cr 4710 kN
Static Cor 10550 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 721 kN
Masa
Masa 368.5 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 320 1/s
Obroty graniczne olej 400 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 583 mm
Da max 797 mm
ras max 5 mm
rbs max 5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.22 kg
Y1 2.88 kg
Y2 4.46 kg
Y0 3.02 kg