Łożyska walcowe

Do pobrania

Łożyska walcowe specjalne: walcowe dwurzędowe: 263-1024

Wymiary główne
d 50 mm
B 40 mm
E 72.33 mm
Nośność
Dynamic Cr 131 kN
Static Cor 195 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 23.8 kN
Masa
Masa 0.49 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1800 1/s
Obroty graniczne olej 2500 1/s
Wymiary
d1 max 59 mm
rs min 1.1 mm
i 0.3 mm
X 33 mm
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe