Łożyska walcowe

Do pobrania

Łożyska walcowe jednorzędowe: NU315EMP64

Wymiary główne
d 75 mm
D 160 mm
B 37 mm
rs min 2.1 mm
r1s min 2.1 mm
Nośność
Dynamic Cr 323 kN
Static Cor 252 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 29.3 kN
Masa
Masa 3.6 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3400 1/s
Obroty graniczne olej 4000 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 92 mm
db min 97 mm
Da min 148 mm
ras max 2 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe