Łożyska walcowe

Do pobrania

Łożyska walcowe dwurzędowe: NN3017MP51NAW33

Wymiary główne
d 85 mm
D 130 mm
B 34 mm
rs min 1.1 mm
r1s min 1.1 mm
Nośność
Dynamic Cr 113 kN
Static Cor 177 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 21.1 kN
Masa
Masa 1.6 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1100 1/s
Obroty graniczne olej 2400 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 92 mm
Da max 123 mm
ras max 1 mm
rbs max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe