Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-348

Wymiary główne
d 34.925 mm
D 69.012 mm
B 19.583 mm
C 15.875 mm
T 19.845 mm
rs min 1.6 mm
r1s min 1.3 mm
b 15.1 mm
Nośność
Dynamic Cr 53 kN
Static Cor 59.5 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 7.3 kN
Masa
Masa 0.36 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1.3 1/s
Obroty graniczne olej 1.3 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 43 mm
db min 42.5 mm
a1 min 3 mm
a2 min 4.5 mm
Da min 57 mm
Db min 65 mm
ras max 1.6 mm
rbs max 1.3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.38 kg
Y 1.57 kg
Yo 0.87 kg