Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-258

Wymiary główne
d 23 mm
D 52 mm
B 14.26 mm
C 12.7 mm
T 15 mm
rs min 3 mm
r1s min 1.5 mm
b 11.5 mm
Nośność
Dynamic Cr 27.2 kN
Static Cor 29.3 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 3.6 kN
Masa
Masa 0.16 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1.5 1/s
Obroty graniczne olej 1.5 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 31.5 mm
db min 34 mm
a1 min 3 mm
a2 min 2 mm
Da min 41 mm
Db min 47.5 mm
ras max 3 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.4 kg
Y 1.51 kg
Yo 0.83 kg