Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-173

Wymiary główne
d 20 mm
D 43 mm
B 12 mm
C 11 mm
T 13.25 mm
rs min 3 mm
r1s min 1.5 mm
b 10.2 mm
Nośność
Dynamic Cr 20.6 kN
Static Cor 21 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 2.6 kN
Masa
Masa 0.1 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1.5 1/s
Obroty graniczne olej 1.5 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 26 mm
db min 29 mm
a1 min 2 mm
a2 min 2.5 mm
Da min 34.5 mm
Db min 40 mm
ras max 3 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.38 kg
Y 1.6 kg
Yo 0.88 kg