Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: czterorzędowe : CBK-184

Wymiary główne
d 95.25 mm
D 136.525 mm
B 122.235 mm
T 122.235 mm
r1s min 1 mm
r2s min 0.3 mm
a 44.4 mm
Nośność
Dynamic Cr 318 kN
Static Cor 753 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 88 kN
Masa
Masa 6.724 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1800 1/s
Obroty graniczne olej 2600 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 104 mm
a min 3 mm
Da min 120 mm
ras max 0.3 mm
rbs max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.28 kg
Y1 2.39 kg
Y2 3.56 kg
Y0 2.34 kg