Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32316A

Wymiary główne
d 80 mm
D 170 mm
B 58 mm
C 48 mm
T 61.5 mm
rs min 3 mm
r1s min 2.5 mm
a 42.4 mm
Nośność
Dynamic Cr 386 kN
Static Cor 508 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 57.9 kN
Masa
Masa 5.9 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T2GD080
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1900 1/s
Obroty graniczne olej 2800 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 97 mm
db min 92 mm
a1 min 7 mm
a2 min 13.5 mm
Da 147 mm
Db min 159 mm
ras max 3 mm
rbs max 2.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.35 kg
Y 1.74 kg
Yo 0.96 kg