Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 30312A

Wymiary główne
d 60 mm
D 130 mm
B 31 mm
C 26 mm
T 33.5 mm
rs min 3 mm
r1s min 2.5 mm
a 26.2 mm
Nośność
Dynamic Cr 177 kN
Static Cor 206 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 25.1 kN
Masa
Masa 1.9 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T2FB060
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3000 1/s
Obroty graniczne olej 4000 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 73 mm
db min 72 mm
a1 min 5 mm
a2 min 7.5 mm
Da 112 mm
Db min 120 mm
ras max 3 mm
rbs max 2.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.35 kg
Y 1.74 kg
Yo 0.96 kg