Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32207A

Wymiary główne
d 35 mm
D 72 mm
B 23 mm
C 19 mm
T 24.25 mm
rs min 1.5 mm
r1s min 1.5 mm
a 17.9 mm
Nośność
Dynamic Cr 70 kN
Static Cor 83 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 10.1 kN
Masa
Masa 0.437 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T3DC035
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 5300 1/s
Obroty graniczne olej 7000 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 43 mm
db min 42 mm
a1 min 3 mm
a2 min 5 mm
Da 61 mm
Db min 68.5 mm
ras max 1.5 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.37 kg
Y 1.6 kg
Yo 0.88 kg