Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 30203A

Wymiary główne
d 17 mm
D 40 mm
B 12 mm
C 11 mm
T 13.25 mm
rs min 1 mm
r1s min 1 mm
a 9.4 mm
Nośność
Dynamic Cr 19.3 kN
Static Cor 18.9 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 2.3 kN
Masa
Masa 0.075 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T2DB017
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 9000 1/s
Obroty graniczne olej 13000 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 23 mm
db min 23 mm
a1 min 3 mm
a2 min 3 mm
Da 33 mm
Db min 37 mm
ras max 1 mm
rbs max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.33 kg
Y 1.84 kg
Yo 1.01 kg