Łożyska kulkowe

Do pobrania

Łożyska kulkowe wzdłużne dwukierunkowe z kulistym czołem i podkładką kulistą: 54211U

Wymiary główne
d 45 mm
D 90 mm
B 10 mm
H 49.6 mm
H1 55 mm
rs min 1 mm
Nośność
Dynamic Cr 63.5 kN
Static Cor 139 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 6.3 kN
Masa
Masa 1.4 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1900 1/s
Obroty graniczne olej 2800 1/s
Wymiary
do 72 mm
Do 95 mm
b 10 mm
Wymiary związane z zabudową
Da max 72 mm
ras max 1 mm
rbs max 0.6 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe