Przy doborze łożysk do konkretnych zastosowań należy uwzględnić ich cechy charakterystyczne, które określają warunki, w jakich łożyska te najlepiej spełniają swoje zadania, względnie w jakich warunkach nie powinny być eksploatowane.

Do podstawowych kryteriów decydujących o doborze łożysk należą:

  • ograniczenia wymiarowe łożysk,
  • wartość i kierunek obciążenia.
  • prędkość obrotowa,
  • możliwość ograniczenia błędów współosiowości,
  • wymagana dokładność wykonania i cichobieżność,
  • sztywność łożyskowania.

W większości przypadków, co najmniej jeden z wymiarów głównych jest narzucony przez konstrukcję urządzenia – przeważnie średnica otworu.
Dla wałów o małych średnicach dobiera się przeważnie łożyska kulkowe zwykłe. Mogą one przejmować średnie obciążenia promieniowe jak również obciążenia osiowe, szczególnie przy większych luzach promieniowych. W wałach o dużych średnicach stosuje się łożyska walcowe i stożkowe, jak również w niektórych przypadkach łożyska kulkowe zwykłe.
Jeśli wielkością ograniczającą przestrzeń jest szerokość łożyska, dobiera się zwykle łożyska walcowe jednorzędowe i kulkowe zwykłe wąskich serii.