8 grudnia 2021 r.
Zarząd FŁT-Kraśnik S.A. uchwałą Z/X/23/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. wprowadził do stosowania Taryfę dla energii elektrycznej. Zapisy Taryfy oraz ceny i opłaty w niej zawarte obowiązują od 1 stycznia 2022 roku.


7 grudnia 2020 r.
Zarząd FŁT-Kraśnik S.A. uchwałą Z/IX/46/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. wprowadził do stosowania w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Taryfę dla energii elektrycznej. Ceny energii elektrycznej oraz opłaty określone w Taryfie są obniżone w stosunku do obowiązujących w 2020 roku.


18 grudnia 2019 r.
Zarząd FŁT-Kraśnik S.A. uchwałą Z/IX/85/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. wprowadził Taryfę dla energii elektrycznej. Zapisy Taryfy i ceny w niej zawarte obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 roku.


6 września 2019 r.
Zarząd FŁT-Kraśnik S.A. uchwałą Z/IX/55/2019 z dnia 4 września 2019 r. zaktualizował Taryfę dla energii elektrycznej dostosowując jej zapisy oraz ceny do aktualnego stanu prawnego, a w szczególności do wymogów ustawy z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538 z późn. zm.).
Zapisy Taryfy i ceny w niej zawarte obowiązują od dnia 1 stycznia 2019 roku.