Sprzedawca zobowiązany - 2023 r.

Na podstawie art. 40 ust 3 pkt. 1 i art. 90 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 24 października 2022 r. nr DZO.WKP.496.4.81.2022.MRa1 wyznaczył na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. przedsiębiorstwo energetyczne Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego: Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.


Sprzedawca zobowiązany - 2022 r.

Na podstawie art. 40 ust 3 pkt. 1 i art. 90 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 21 października 2021 r. nr DZO.WKP.496.2.47.2021.MTo wyznaczył na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przedsiębiorstwo energetyczne Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego: Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.


Sprzedawca zobowiązany - 2021 r.

Na podstawie art. 40 ust 3 pkt. 1 i art. 90 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 16 października 2020 r. nr DZO.WKP.496.2.71.2020.MPo1 wyznaczył na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. przedsiębiorstwo energetyczne Veolia Energia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego: Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.


Sprzedawca zobowiązany - 2020 r.

Na podstawie art. 40 ust 3 pkt. 1 i art. 90 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 15 października 2019 r. nr DZO.WKP.496.2.123.2019.MPo1 wyznaczył na okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Fabrykę Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego: Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.


Sprzedawca zobowiązany - 2019 r.

Na podstawie art. 40 ust 3 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 26 października 2018 r. nr DZO.WKP.492.30.157.2018.JJ wyznaczył na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Fabrykę Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego: Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.


Sprzedawca zobowiązany - 2018 r.

Na podstawie art. 40 ust 3 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 13 października 2017 r. nr DZO.WKP.492.40.125.2017.JJ wyznaczył na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Fabrykę Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego: Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.