B. Przyłączenie odbioru (NC DC)

4. Testowanie i certyfikacja systemów

W związku z obowiązkiem podania do publicznej wiadomości materiałów, o których mowa w Artykule 35 ust. 3a i 4 Rozporządzenia Unii Europejskiej nr 2016/1388 ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru, a także rozpoczęciem stosowania wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu z dniem 18.08.2019 r., FŁT-Kraśnik S.A. przedkłada opracowaną w ramach PTPiREE procedurę i wzory dokumentów, związane z wymogami testowania i certyfikacji systemów dystrybucyjnych, a także funkcjonujących systemów dystrybucyjnych w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń w takim stopniu, że wymagana jest zmiana umowy o przyłączenie. 
Procedura testowania systemów dystrybucyjnych, obejmuje zestawienie wymaganych dokumentów i działań po stronie właściciela systemu dystrybucyjnego oraz po stronie FŁT-Kraśnik S.A., prowadzących do przeprowadzenia wymaganych testów oraz zapewnienia wymaganej certyfikacji systemów dystrybucyjnych, a także właściwej interpretacji wyników przeprowadzonych testów oraz załączonych certyfikatów.

Zestawienie procedury i stosownych dokumentów (do pobrania) znajduje się poniżej: