A. Przyłączenie jednostek wytwórczych (NC RfG)

3. Pozwolenie na użytkowanie dla modułów wytwarzania energii typu D

W związku z tym, że nie ma możliwości technicznych przyłączenia modułów wytwarzania energii typu D do sieci dystrybucyjnej FŁT- Kraśnik S.A, procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie nie została opracowana.