Zamawiający przyjął do realizacji ofertę złożoną przez:

Wikper Plus Monika Peret,
ul. Piaski 87,
39-410 Grębów

Data wpłynięcia oferty – 07.03.2019
Cena netto oferty – 21 534,25 PLN