Ze względu na okoliczność wpłynięcia tylko jednej oferty, która znacząco przekracza pierwotny budżet założony na realizację przedmiotowego zadania, komisja podjęła decyzję o zakończeniu postępowania bez rozstrzygnięcia.