Zamawiający przyjął do realizacji ofertę złożoną przez:

IBS Precision Engineering BV, Esp 201,
5633 AD Eindhoven, the Netherlands

Data wpłynięcia oferty – 31.10.2018
Cena netto oferty – 30.965,00 EUR (134.118,70 PLN - przeliczone po kursie z ostatniego dnia składania ofert tj. 4,3313  PLN/EUR)