Zamawiający przyjął do realizacji ofertę złożoną przez:

UTECH TECHNICS Sp. z o.o.
ul. Karola Olszewskiego 19A,
25-663 Kielce

Data wpłynięcia oferty – 08.10.2018
Cena netto oferty – 502 100,00 PLN