Zamawiający przyjął do realizacji ofertę złożoną przez:
Prospecta Sp. z o.o.
ul. Barbórki 8
04-511 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 07.06.2018
Cena oferty netto: 40 300,00 PLN
data publikacji: 18 czerwca 2018 r.