Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:
ULTRON Zakład Urządzeń Elektronicznych Krzysztof Krankowski
ul. Olsztyńska 66
11-001 Dywity k/Olsztyna
Data wpłynięcia oferty: 14.03.2018
Cena oferty netto: 44 400,00 PLN
data publikacji: 23 marca 2018 r.