Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A. (FŁT - Kraśnik S.A.) zaprasza do złożenia ofert na ZAKUP I INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DO MIKROSKOPU UNIWERSALNEGO w ramach projektu: "Utworzenie Centrum B+R w FŁT Kraśnik S.A."

Postępowanie zostało zakończone bez rozstrzygnięcia ze względu na brak ofert.
data publikacji: 11 sierpnia 2017 r.