Zapytanie ofertowe Nr 1/PG/2023 z dnia 2023-02-21

Informujemy, że zamierzamy przystąpić do budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999MW, która będzie usytuowana na terenie FŁT-Kraśnik S.A.
FŁT-Kraśnik S.A. jest w posiadaniu:

 • projektu architektoniczno-budowlanego Instalacji PV,
 • aktualnych warunków przyłączenia do sieci wewnętrznej OSD FŁT-Kraśnik S.A.,
 • prawomocnego pozwolenia na budowę,

Oczekujemy na przedstawienie oferty w dwóch wariantach:

 1. Wykonanie kompletnej instalacji PV i oddanie FŁT-Kraśnik SA do używania w celu pozyskania energii elektrycznej.
 2. Wykonanie kompletnej instalacji PV, której właścicielem byłby Wykonawca, a FŁT-Kraśnik S.A. będzie pobierał pożytki przez czas obowiązywania umowy.

Orientacyjny zakres prac do wykonania w zależności od koncepcji:

 1. przygotowanie projektu wykonawczego;
 2. przygotowanie terenu pod inwestycję (niwelowanie, wysypanie tłuczniem itp.) oddzielna pozycja
 3. pozyskanie wymaganych decyzji administracyjnych dotyczących przedmiotu Umowy (o ile będzie to wymagane dla danej Instalacji PV na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa),
 4. dokonanie wymaganych zgłoszeń i uzgodnień (o ile będzie to wymagane dla danej Instalacji PV  na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa),
 5. montaż aparatury, przygotowanie rozdzielni elektrycznych, ułożenie linii kablowych do miejsc przyłączenia jednostek wytwórczych (w tym np. kabla światłowodowego do transmisji danych z inwerterów i monitoringu wizyjnego),

Dla wariantu 1 należy przedstawić:

 1. ofertę cenową, kosztorys ofertowy oraz warianty płatności,
 2. zasady gwarancji na wykonane roboty,
 3. zasady gwarancji na użyty sprzęt i podzespoły,

Dla wariantu 2 należy przedstawić:

 1. szczegółowy sposób rozliczeń,
 2. okres trwania umowy (preferowany 15 lat)
 3. ewentualne wymagania co do użyczenia gruntu,

W każdym przypadku należy przedstawić:

 1. pełne dane oferenta,
 2. projekt umowy,
 3. szczegółowe dane dotyczące proponowanego sprzętu,
 4. doświadczenie w projektowaniu, planowaniu, dostawie i budowie kompletnych farm fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej od oferowanej.

Uwaga:

 1. Jakość modułów, inwerterów czy innego sprzętu nie może być gorsza od projektowanej,
 2. Moc paneli fotowoltaicznych musi odpowiadać mocy projektowanych.

Dodatkowe informacje dotyczące wykonania zadania będą udzielane wyłącznie droga mailową, zapytania należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, na którą zapraszamy w dni robocze w godz. od 7.00-15.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

Oferty należy dostarczyć:

 • w kopertach zamkniętych zatytułowanych "Oferta na budowę farmy fotowoltaicznej", do biuro podawcze
  FŁT-Kraśnik S.A. 23-204 Kraśnik ul. Fabryczna 6 (biurowiec główny spółki)
 • lub
 • w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w sprawach wizji lokalnej

Tomasz Sierakowski tel. 81 825 77 23, kom. 693170104,
Waldemar Łazarz tel. 81 825 72 89

Ważne informacje

 • Termin składania ofert: 10.03.2023 r. godz. 15.00;
 • Planowany termin realizacji zadania II kwartał 2023 r.;
 • Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie postępowania w trybie zapytań ofertowych odbędzie się w terminie 30 dni roboczych od terminu składania ofert;
 • Postępowanie może być unieważnione na każdym jego etapie;