Informujemy, że zamierzamy przystąpić do wykonania prac związanych z rozbiórką zbędnych budynków znajdujących się na terenie FŁT-Kraśnik S.A.