Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S. A., ul. Fabryczna 6,  23- 210 Kraśnik posiada do zbycia (poza przetargiem) używaną Prasę wielooperacyjną KRUPP wg  załączonych danych techniczny wyjętych z dokumentacji technicznej.

Typ prasy: PSt-a 160/11/200/210,
Rok budowy: 1980/1981
Producent: FRIED. KRUPP GMBH KRUPP INDUSTRIE-UND STAHLBAU Helenenstraβe 149, 4300 Essen.
Ciężar prasy: 38 400 kg

Cena sprzedaży: 1 105 770, 00 zł (jeden milion sto pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) brutto. Cena sprzedaży zawiera 23% podatku VAT.

Prasę można oglądać na terenie FŁT-Kraśnik S.A. w dni robocze od godz. 8 do 15. Prasa jest podłączona do sieci elektrycznej i w trakcie oględzin istnieje możliwość jej włączenia i sprawdzenia na ruchu.

Szczegółowych informacji w dniach roboczych jw. można zasięgać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kierownikiem Zakładu Remontów i Modernizacji.

Kontakt:
tel. +48 81 825 71
mobile: 607 319 023

W sprzedaży mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, zarówno krajowe i zagraniczne.