Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NU: NU236EM

Wymiary główne
d 180 mm
D 320 mm
B 52 mm
rs min 4 mm
r1s min 4 mm
Nośność
Dynamic Cr 590 kN
Static Cor 790 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 73 kN
Masa
Masa 18.24 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1900 1/s
Obroty graniczne olej 2400 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 198 mm
da max 208 mm
db min 221 mm
Da max 302 mm
ras max 3 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe