Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe jednorzędowe NP: NP426M

Wymiary główne
d 130 mm
D 340 mm
B 78 mm
rs min 5 mm
r1s min 5 mm
Nośność
Dynamic Cr 875.6 kN
Static Cor 915 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 86 kN
Masa
Masa 42.98 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1800 1/s
Obroty graniczne olej 2200 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
D1 210 kg
C1 9 kg
r2s 5 kg
COM_DJCATALOG2_PRBOCZ_MASA_SHORT 3.76 kg
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe