Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe dwurzędowe NNU: NNU4940M

Wymiary główne
d 200 mm
D 280 mm
B 80 mm
rs min 2.1 mm
r1s min 2.1 mm
Nośność
Dynamic Cr 552.2 kN
Static Cor 1120 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 105 kN
Masa
Masa 15.5 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2400 1/s
Obroty graniczne olej 3000 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 210 mm
da max 223 mm
Da min 270 mm
ras max 2 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe