Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe dwurzędowe NN: NN3088KM

Wymiary główne
d 440 mm
D 650 mm
B 157 mm
rs min 4 mm
r1s min 6 mm
Nośność
Dynamic Cr 2596 kN
Static Cor 4930 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 362 kN
Masa
Masa 166 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 960 1/s
Obroty graniczne olej 1200 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
ras max 3 mm
rbs max 5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe