Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe dwurzędowe NN: NN3060KM

Wymiary główne
d 300 mm
D 460 mm
B 118 mm
rs min 2 mm
r1s min 4 mm
Nośność
Dynamic Cr 1375 kN
Static Cor 2370 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 194 kN
Masa
Masa 67.24 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1520 1/s
Obroty graniczne olej 1900 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 318 mm
da max 446 mm
Da min 421 mm
Da max 442 mm
ras max 2 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe