Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe dwurzędowe NN: NN3052KM

Wymiary główne
d 260 mm
D 400 mm
B 104 mm
rs min 2 mm
r1s min 4 mm
Nośność
Dynamic Cr 1133 kN
Static Cor 1910 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 163 kN
Masa
Masa 45 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1760 1/s
Obroty graniczne olej 2200 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 278 mm
da max 386 mm
Da min 367 mm
Da max 382 mm
ras max 2 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe