Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe walcowe dwurzędowe NN: NN3038KM

Wymiary główne
d 190 mm
D 290 mm
B 75 mm
rs min 1.5 mm
r1s min 2.1 mm
Nośność
Dynamic Cr 611.6 kN
Static Cor 989 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 93 kN
Masa
Masa 16.8 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2400 1/s
Obroty graniczne olej 3000 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 202 mm
da max 280 mm
Da min 268 mm
Da max 278 mm
ras max 1.5 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe